top of page

רשיונות

גליל נייר

גליל נייר

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

מגבות

מגבות

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

עלעם

עלעם

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

גלילי נייר

גלילי נייר

כהינגיש תי ךחרףק חקיכף

פרחים

פרחים

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

גללי נייר

גללי נייר

מבצע החודש

מלחמת העצמאות (נקראת גם מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, מלחמת תש"ח, ומלחמת 1948) – השם המקובל (במדינת ישראל), שניתן לעימות הצבאי שהתנהל בין היישוב היהודי בארץ ישראל, ולאחר מכן מדינת ישראל, לבין ערביי ארץ ישראל וחלק ממדינות ערב שניסו למנוע בכוח את יישומה של החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות

bottom of page