1/2

רשיונות

גליל נייר

גליל נייר

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

מגבות

מגבות

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

עלעם

עלעם

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

גלילי נייר

גלילי נייר

כהינגיש תי ךחרףק חקיכף

פרחים

פרחים

גלילי נייר איכותיים במיוחד נעימים ובעלי מרקם רך

גללי נייר

גללי נייר

מבצע החודש

מלחמת העצמאות (נקראת גם מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, מלחמת תש"ח, ומלחמת 1948) – השם המקובל (במדינת ישראל), שניתן לעימות הצבאי שהתנהל בין היישוב היהודי בארץ ישראל, ולאחר מכן מדינת ישראל, לבין ערביי ארץ ישראל וחלק ממדינות ערב שניסו למנוע בכוח את יישומה של החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות